Do czego potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności

Głównym zadaniem orzeczenia jest łatwiejszy dostęp do rehabilitacji osób niepełnosprawnym. W przypadku orzecznictwa pod hasłem „rehabilitacja” rozumiemy szeroką gamę różnych działań w tym dodatkowe uprawnienia dotyczące pracy, funkcjonowania codziennego a także korzystania z dóbr kulturowych. Starając się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności warto znać choć częściowo możliwości jakie daje ten dokument.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej (orzeczenie o niepełnosprawności)

Aby móc skorzystać z uprawnień przysługujących osobie z orzeczeniem, w wielu miejscach konieczne jest pokazanie dowodu posiadania tego dokumentu. Można mieć przy sobie kopię aktualnego orzeczenia lub postarać się o wydanie legitymacji, która jest równoważna z wystawionym przez orzecznika dokumentem. Legitymacja jest wygodniejsza do noszenia i nie niszczy się, stąd też warto zainteresować się wyrobieniem tego dokumentu.

orzeczenie o niepełnosprawności - dofinansowanie
Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Wsparcie finansowe

Po otrzymaniu orzeczenia o niepełnosprawności należy skierować się do Ośrodka Pomocy Społecznej i złożyć tam wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego. Świadczenie to wynosi obecnie nieco ponad 200 złotych i możesz je przeznaczyć na pomoc w leczeniu i pielęgnacji osoby niepełnosprawnej. Nie jest to zawrotna kwota, ale nierzadko jest bardzo przydatna.

Odwiedzając Ośrodek Pomocy Społecznej warto dopytać również o inne możliwości wsparcia finansowego. W puli pieniędzy przeznaczonych na wsparcie dla mieszkańców miasta czy gminy są także środki przeznaczone dla osób niepełnosprawnych rozdysponowywane na warunkach określonych w konkretnych programach. Warunki przyznawania pieniędzy i kwoty zmieniają się, dlatego warto co pewien czas dopytywać o możliwość otrzymania wsparcia.

edukacja osób niepełnosprawnych
Edukacja osób niepełnosprawnych

Edukacja i podnoszenie kwalifikacji zawodowych (orzeczenie o niepełnosprawności)

Orzeczenie o niepełnosprawności pomaga nie tylko w utrzymaniu się, ale także w nauce i zdobywaniu kolejnych umiejętności. Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą starać się o pieniądze na naukę. Jest to niewielka kwota ok. 100 zł wypłacana co miesiąc.

Orzeczenie o niepełnosprawności ułatwia również dostanie się do wybranej przez nastolatka szkoły średniej. Wśród wielu kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacji jest także punkt dotyczący niepełnosprawności. W przypadku dwóch uczniów o identycznej liczbie punktów otrzymanych w procesie rekrutacji, uczeń z orzeczeniem ma pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do wybranej szkoły.

Orzeczenie o niepełnosprawności jest także przepustką do szkolnictwa wyższego, policealnego oraz podyplomowego. Zgodnie z przepisami można otrzymać dofinansowanie do czesnego oraz do utrzymania się w czasie nauki. Dopłaty do nauki i dokształcania zawodowego przyznane są zgodnie z długą listą różnych warunków, które trzeba spełnić. Dlatego przed rozpoczęciem nauki warto wybrać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, aby dowiedzieć się czy są szanse na otrzymanie dofinansowania do kolejnego etapu edukacji.

Praca osób niepełnosprawnych
Praca osób niepełnosprawnych

Praca (orzeczenie o niepełnosprawności)

Wśród najlepszych sposobów na rehabilitację wymieniana jest praca. Dzięki niej osoba niepełnosprawna buduje swoje poczucie wartości, zyskuje nową wiedzę i umiejętności a także włącza się w życie społeczne. Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym umożliwia pozyskanie środków na stworzenie i utrzymanie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej. Jeśli osoba z orzeczeniem jest przedsiębiorcą i prowadzi własną działalność może skorzystać z refundacji części składek ZUS.

codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych
Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Codzienne funkcjonowanie

Orzeczenie o niepełnosprawności daje także przywileje, które można wykorzystać w codziennym funkcjonowaniu. Jednak warto dokładnie sprawdzić komu się one należą. Warto pamiętać, że niektóre z przywilejów i uprawnień przyznane są osobom z ściśle określonymi schorzeniami np. osobom niepełnosprawnym ruchowo, niewidomym, osobom z chorobami neurologicznymi itp. Inne uprawnienia uzależnione są od stopnia niepełnosprawności np. zniżki w komunikacji publicznej. Jeszcze inne nadają władze samorządowe i różnią się na obszarze miast i województw.

Wśród najpopularniejszych znajdują się:

  • Karta parkingowa – uprawniająca do parkowania w miejscach przypisanych osobom niepełnosprawnym – aby korzystać z miejsc oznaczonych nie wystarczy orzeczenie ani legitymacja osoby niepełnosprawnej, konieczne jest uzyskania karty parkingowej. Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w urzędzie gminy.
  • Zniżki w komunikacji publicznej – przewoźnicy państwowi udzielają zniżek osobom niepełnosprawnym w oparciu o przepisy ogólne. Ponadto niektóre firmy posiadają własny taryfikator zniżek oraz ofert promocyjnych dla osób niepełnosprawnych. Warto zapoznać się z nimi przed wyjazdem np. na wakacje.
  • Zniżki w komunikacji miejskiej i podmiejskiej – zniżki te uzależnione są od polityki samorządowej, dlatego przed skorzystaniem z nich sprawdź warunki korzystania z komunikacji zbiorowej na stronie internetowej konkretnego miasta.
  • Pierwszeństwo w kolejkach – w przypadku instytucji publicznych osoby z niektórymi niepełnosprawnościami mogą skorzystać z usług publicznych i zdrowotnych bez kolejki.
Cena najmniejszej windy domowej
Zobacz ile kosztuje montaż najmniejszej windy do domu.

Instytucje kultury i sportu

Kolejnym miejscem, w którym można skorzystać z dodatkowych uprawnień związanych z posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności są instytucje takie jak muzea, teatry, baseny itp. W większości instytucji i obiektów państwowych istnieją zniżki dla osób niepełnosprawnych. W przypadku obiektów prywatnych to właściciel określa taryfikator zniżek. Niezależnie od tego z usług jakiej instytucji lub obiektu zamierzamy skorzystać warto dokładnie zapoznać się z cennikiem.

Przewodnik/ Opiekun

Podczas tworzenia prawa dotyczącego wsparcia osób niepełnosprawnych ustawodawca wziął pod uwagę korzystanie ze wsparcia osób trzecich. W przypadku niektórych grup osób niepełnosprawnych ich opiekunowie lub przewodnicy mogą korzystać ze zniżek np. w komunikacji publicznej czy niektórych instytucjach państwowych.

Pies przewodnik
Pies przewodnik

Pies przewodnik/opiekun

Orzeczenie o niepełnosprawności uprawnia również do korzystania ze wsparcia psa opiekuna lub przewodnika. Dzięki temu osoba niepełnosprawna może wejść z psem do instytucji publicznych, środków komunikacji itp. Ponadto osoba niepełnosprawna jest uprawniona do zwolnienia z podatku od psów (dotyczy psów opiekunów i przewodników) – podatek pobierany jest przez samorządy.

Orzeczenie o niepełnosprawności pozwala na korzystanie z wielu uprawnień i przywilejów. Wyżej wymienione zostały te, z którymi najczęściej mamy do czynienia. Orzeczenie uprawnia także do korzystania z wielu programów państwowych, samorządowych i europejskich. W przypadku większości z nich wiąże się to z dofinansowaniem np. do likwidacji barier architektonicznych, zakupu sprzętu elektronicznego niezbędnego do pracy i nauki, turnusów rehabilitacyjnych itp. Uzyskując orzeczenie o niepełnosprawności warto dokładniej zapoznać się z możliwościami jakie ono daje odwiedzając Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej a także Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe.

Krzesełka schodowe dla osób niepełnosprawnych
Sprawdź ofertę najlepszych krzesełek schodowych na europejskim rynku