Od lat zajmujemy się likwidacją barier architektonicznych, które uniemożliwiają swobodne poruszanie się osobom starszym oraz niepełnosprawnym. Problem ten spotyka również osoby, które uległy kontuzji lub są po operacji – przez co ich motoryka została zaburzona. Niemożność aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i rodzinnym powoduje, że osoby z ograniczeniami ruchowymi stają się powoli z tego życia wykluczone.

Nasz portal to coś więcej niż pokazanie występujących barier architektonicznych w naszym otoczeniu, to również szereg artykułów, które pomogą Państwu w skutecznej i niedrogiej likwidacji barier znajdujących się zarówno w domu, pracy czy innych miejscach użytku publicznego. Staramy się pomóc wszystkim, którzy zetknęli się z tym problemem, aby w miarę możliwości umożliwić im łatwiejsze pokonywanie barier architektonicznych.

Wierzymy, że przedstawione przez nas artykuły spotkają się z szerokim gronem odbiorców oraz zachęcą Państwa do pomocy przy niwelacji barier architektonicznych. Zachęcamy również do aktywnego komentowania oraz dzielenia się własnymi opiniami i historiami.

Serdecznie zapraszamy do czytania naszego bloga.