Orzeczenie o niepełnosprawności – procedury przyznawania

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności otwiera osobie niepełnosprawnej wiele drzwi. Pozwala otrzymać pieniądze na różne cele, daje uprawnienia do zniżek a także przywileje związane z codziennym funkcjonowaniem np. kartę pozwalającą na parkowanie w miejscach dla osób niepełnosprawnych. Orzeczenie może znacznie ułatwić trudne życie osoby niepełnosprawnej, dlatego warto się o nie postarać. Podpowiadamy jak to zrobić.

Orzeczenie o niepełnosprawności jak uzyskać
Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności

Skąd wziąć wniosek

Pierwszym krokiem w kierunku orzeczenia o niepełnosprawności jest pobranie i wypełnienie odpowiedniego wniosku. Orzecznictwo leży w gestii samorządów stąd też tam należy się udać po wszelkie informacje związane z orzecznictwem. W większości gmin tematem orzecznictwa zajmują się Powiatowe lub Miejskie Centra Pomocy Rodzinie lub Ośrodki Opieki Społecznej. To właśnie tam można pobrać wnioski o orzeczenie niepełnosprawności w formie papierowej.

Znacznie prostszym sposobem pobrania wniosku jest odwiedzenie strony Centrum Pomocy Rodzinie odpowiadającego miejscu zamieszkania i pobrania wniosku bezpośrednio ze strony urzędu. Należy pamiętać, że wnioski w różnych miastach i powiatach mogą nieco różnić się od siebie, dlatego należy pobierać je ze strony urzędu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania.

Wypełnienie wniosku

Wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności nie wypełnia się trudno. Wypełnia go sam zainteresowany, jego opiekun prawny lub za zgodą zainteresowanego pracownik opieki społecznej.

Wniosek podzielony jest na kilka części, z których jedną będzie wypełniać lekarz prowadzący. Najczęściej jest to lekarz specjalista leczący podstawową chorobę osoby niepełnosprawnej. Jednakże wniosek może wypełnić także lekarz rodzinny mający pod stałą opieką osobę niepełnosprawną.

Załączniki

Do wniosku o orzeczenie niepełnosprawności należy załączyć dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia wnioskodawcy. Dokumentacja ta jest podstawą do przyznania stopnia niepełnosprawności.

Terminy

Starając się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosek można złożyć w dowolnym terminie. Jeśli osoba niepełnosprawna stara się o przedłużenie orzeczenia wówczas musi złożyć wniosek najpóźniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniego orzeczenia.

Po złożeniu wniosku należy czekać na wezwanie na komisję. Zgodnie z przepisami wezwanie powinno być wysłane (zazwyczaj pocztą) do 30 dni od złożenia wniosku. W razie trudnych spraw termin ten można przedłużyć do 60 dni.

Komisja ds. orzekania o niepełnosprawności

Komisja składa się  z dwóch osób – lekarza orzecznika i pracownika socjalnego. Wnioskodawca przechodzi badanie lekarskie a następnie rozmowę z pracownikiem socjalnym. Każda z wymienionych osób wystawia swoją opinię. Na podstawie obu opinii przyznawany jest stopień niepełnosprawności.

Od czego zależy przyznany stopień niepełnosprawności i czy każdy chory go dostaje?

Zgodnie z ustawą orzeczenie o niepełnosprawności mogą otrzymać osoby, które są niepełnosprawne a zarazem wymagają wsparcia w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie. Tym samym sam fakt choroby nie uprawnia do nadania stopnia niepełnosprawności. Aby go otrzymać konieczne jest spełnienie przesłanki chorobowej i społecznej. Podobnie jest w przypadku określenia stopnia niepełnosprawności. Nie jest on bezpośrednim wynikiem nasilenia choroby, ale łączy w sobie czynnik medyczny i społeczny.

Krzesełko schodowe zniweluje barierę architektoniczną w Twoim domu
Krzesełko schodowe w domu jednorodzinnym

Wydanie orzeczenia

W większości wypadków orzeczenie będzie wydane bezpośrednio po badaniu lekarskim i rozmowie z pracownikiem społecznym.

Odwołanie

Zdarza się, że wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności może być odrzucony lub orzeczenie nie spełni oczekiwań wnioskodawcy. W takim wypadku można odwołać się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności to dokument otwierający przed niepełnosprawnym wiele możliwości. Dzięki niemu można starać się o pieniądze z programów rządowych i samorządowych, korzystać ze zniżek w wielu instytucjach państwowych i samorządowych a także korzystać z przywilejów np. miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Dlatego warto zainteresować się pozyskaniem orzeczenia.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia stron:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci

Cena najmniejszej windy domowej
Zobacz ile kosztuje winda do domu