Tag: Ascendor PLK8

28 czerwca, 2018

Platformy schodowe to urządzenia pomagające w likwidacji barier architektonicznych, które możemy spotkać w domach jednorodzinnych,…

2 grudnia, 2016

Platformy schodowe są zwykle instalowane w ciągu biegu schodowego, umożliwiając pokonywanie schodów osobom, które poruszają…

24 maja, 2016

Platforma schodowa jest urządzeniem dźwigowym, które służy do transportu po schodach osób niepełnosprawnych i starszych,…