Dofinansowanie na zakup windy schodowej

Czy wiesz, że do zakupu windy schodowej możesz otrzymać dofinansowanie? Windy schodowe to urządzenia dla osób starszych i niepełnosprawnych, pomagające w likwidacji barier architektonicznych. Ich zakup wiąże się często z dużym wydatkiem, który przewyższa możliwości finansowe wielu osób. Na szczęście osoba posiadająca grupę inwalidzką może otrzymać swego rodzaju dotację do  zakupu windy schodowej. W praktyce oznacza to, że ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) można otrzymać nawet 95% dofinansowania.

Urządzenia do likwidacji barier
Windy domowe Stiltz, platformy schodowe i krzesełka schodowe to przykłady urządzeń, na których zakup możesz otrzymać dotację.

Istnieją trzy podstawowe obszary dofinansowań:

 • Likwidacja barier architektonicznych
 • Niwelowanie barier technicznych
 • Usuwanie barier w komunikowaniu się

W niniejszym artykule skupimy się na pierwszym obszarze, jakim jest likwidacja barier architektonicznych.

Dofinansowanie do windy, czyli likwidacja barier architektonicznych z pomocą środków z PFRON

To inwestycje mające na celu udostępnienie przestrzeni w budynku i jego najbliższej okolicy do swobodnego i komfortowego użytku przez osoby niepełnosprawne. W skład takich inwestycji wchodzi m.in. zakup urządzeń dźwigowych; platformy schodowe, krzesełka schodowe czy podnośniki pionowe.

Poznaj rodzaje urządzeń dźwigowych czytając nasz artykuł: „Urządzenia dźwigowe dla osób starszych i niepełnosprawnych” kliknij w link.

Kto może otrzymać dofinansowanie na zakup windy schodowej?

Jak otrzymać dofinansowanie z PFRON do zakupu windy schodowej
Jak otrzymać dofinansowanie z PFRON do zakupu windy schodowej

Dofinansowanie na zakup windy schodowej (dotacja do windy), które mieści się w obszarze likwidacji barier architektonicznych przysługuje pełnoletnim oraz małoletnim osobom niepełnosprawnym. Sprawdź jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać dofinansowanie:

 • Posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź inne równoważne z nim),
 • Rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji barier i jest potwierdzony aktualnym zaświadczeniem lekarskim,
 • Posiadasz stałe zameldowanie w miejscu, gdzie ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych,
 • Jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości musisz otrzymać zgodę właściciela mieszkania lub budynku mieszkalnego (jeśli taka zgoda jest potrzebna)

Co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie do windy?

Jeśli spełniasz powyższe warunki, musisz zgłosić się do najbliższego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie zostaniesz poinstruowany o czynnościach jakie należy wykonać w celu złożenia wniosku. W zależności od lokalizacji instytucje mogą mieć zróżnicowane procedury związane z otrzymaniem dofinansowania.

Wnioski są rozpatrywane według kolejności, dlatego warto starać się o dofinansowanie z początkiem nowego roku, kiedy instytucje otrzymują środki na finansowanie od PFRON’u.

Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Ze środków PFRON można otrzymać aż 95% dofinansowania do zakupu windy schodowej

Kryteria i proces rozpatrywania wniosków

W trakcie rozpatrywania wniosków o uzyskanie dofinansowania, szczególnie ważne są następujące kryteria:

 • Całkowity koszt inwestycji (koszt urządzenia)
 • Sytuacja osoby wnioskującej; warunki życiowe, stopień i rodzaj niepełnosprawności, sytuacja zawodowa
 • Opinia lekarska
 • Czy osoba wnioskująca korzystała już z pomocy finansowej
 • Wywiad w miejscu zamieszkania oraz ilość osób (gdy z urządzenia dźwigowego będzie korzystało więcej niż jedna osoba)

Po złożeniu wniosku i wszelkich niezbędnych dokumentów, Komisja prowadzi wizję lokalną w celu weryfikacji danych zawartych w dokumentach. W pierwszej kolejności finansowane zostają wnioski, które uzyskają największą liczbę punktów.

Dofinansowanie obejmuje m.in. takie urządzenia jak: krzesełka schodowe, podnośniki pionowe, platformy schodowe, schodołazy oraz nowoczesne windy Stiltz.

Jeśli masz problem z wyborem odpowiedniego urządzenia dźwigowego – skontaktuj się z nami!

Telefon: +48 692 44 94 74 | +48 698 132 056 | +48 606 686 002
Adres e-mail: zapytanie@windy-schodowe.pl