Pamiętamy…

Pamiętamy o tych, którzy odeszli. Już nie cierpią….

wheelchair-headstone-400x520