Pamiętamy…

Pamiętamy o tych, którzy odeszli. Już nie cierpią….