Urządzenia dla niepełnosprawnych w szkołach

Z biegiem lat, w Polsce, znacząco zmieniło się podejście do osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Przez stulecia byli oni wykluczani z życia społecznego, co w ostatnich dziesięcioleciach powoli się zmienia. Coraz częściej możemy zobaczyć osoby niepełnosprawne na ulicach naszych wsi i miast. Pojawiają się także w miejscach użyteczności publicznej takich jak urzędy czy szkoły. Coraz więcej placówek edukacyjnych przygotowanych jest do przyjęcia w swoje podwoje uczniów z niepełnosprawnościami. Jakie urządzenia jak na przykład schodołaz wykorzystuje się do przystosowania szkoły dla uczniów ze specjalnymi wymaganiami?

Nowoczesne budynki szkolne

Przystosowanie budynków szkolnych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi w dużym stopniu uzależnione jest od wieku samej budowli. Zgodnie z nowymi wymaganiami większość nowych budynków szkolnych posiada udogodnienia pozwalające na swobodne poruszanie się wszystkim, niezależnie od stopnia sprawności. W większości nowych budynków montuje się windy likwidujące barierę jaką są schody. Ponadto obowiązkowo buduje się podjazdy, które umożliwiają wygodne dostanie się do szkoły.

podnośnik w szkole
Winda w szkole

Budynki stare

Choć w Polsce stale buduje się nowe szkoły, to mimo wszystko większość budynków liczy sobie co najmniej kilkadziesiąt lat. W wielu miejscowościach szkoły są zlokalizowane w budynkach, które miały zupełnie inne przeznaczenie. Wiele szkół mieści się w dawnych szpitalach czy koszarach wojskowych. Niektóre budynki mają ponad sto lat. W czasie, kiedy powstawały, nikt nie myślał o osobach niepełnosprawnych ruchowo. Przez dziesięciolecia tego rodzaju budynki były przystosowywane do aktualnych potrzeb uczniów. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze udaje się wprowadzić wszystkie zmiany, jakie są potrzebne. O ile dobudowanie podjazdu przy wejściowych schodach jest dość prostym zabiegiem budowlanym, to montaż windy często jest zupełnie niemożliwy. Dodatkowym utrudnieniem okazują się nie tylko uwarunkowania techniczne, ale również przepisy związane z ochroną zabytków. Tym samym, choć windy są najwygodniejsze dla osób poruszających się na wózku, przy pomocy balkonika lub o kulach, bardzo często nie mogą być montowane i konieczne jest poszukiwanie innych rozwiązań.

platforma schodowa w szkole
Platforma schodowa w szkole

Jeśli nie winda, to co?

W przypadku budynków, w których niemożliwe jest zamontowanie windy, konieczne staje się poszukiwanie innych rozwiązań likwidujących barierę architektoniczną jaką są schody. Jedną z opcji jest krzesełko schodowe. Montaż tego urządzenia nie wymaga ingerowania w wygląd samego budynku. Wystarczy przymocować do ścian listwy tworzące tor krzesełka. Krzesełko nie zajmuje wiele miejsca i jest wygodne w użytkowaniu. Nie jest to jednak jedyne urządzenie warte uwagi. Kolejnym jest platforma schodowa. Jej montaż nie ma znacznego wpływu na architekturę budynku. Niestety nie we wszystkich szkołach można ją zamontować.

Jeśli nie ma możliwości zamontowania na stałe urządzenia ułatwiającego pokonywanie schodów lub szkoła nie posiada odpowiednich funduszy na ten cel, wykorzystywane jest najprostsze rozwiązanie jakim jest zakup schodołazu. Jest to urządzenie wspomagające wciąganie wózka inwalidzkiego po schodach. Schodołaz tworzy swego rodzaju ruchomy podjazd pozwalający wygodnie wciągnąć wózek na kolejny poziom budynku. Zaletą tego urządzenia jest jego niewielki koszt oraz brak montażu stałego. Wadą jest konieczność korzystania z pomocy osób trzecich. Schodołaz umożliwia pokonanie schodów wyłącznie osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Uczniowie chodzący o kulach czy przy pomocy balkonika nie mogą korzystać z jego wsparcia.

Polskie społeczeństwo coraz bardziej otwiera się na osoby niepełnosprawne. Wsparcie instytucjonalne pojawia się już na pierwszych etapach edukacji. Mamy coraz więcej przedszkoli i szkół przygotowanych na przyjęcie dzieci i nastolatków z różnego typu niepełnosprawnościami. Tym samym konieczne staje się dostosowanie architektury budynków szkolnych do potrzeb niepełnosprawnych uczniów. Nowoczesne budynki już na etapie projektowania wyposażane są w specjalistyczne windy. Budynki starsze przechodzą remonty mające na celu likwidację lub ograniczenie barier architektonicznych.