Legitymacja dla osób niepełnosprawnych – co to takiego?

Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności daje wiele przywilejów osobie niepełnosprawnej. Z niektórych z nich można korzystać na podstawie dokumentu o przyznaniu stopnia niepełnosprawności, do innych przydaje się legitymacja osoby niepełnosprawnej. Dlaczego warto postarać się o ten dokument?

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Osoba niepełnosprawna ruchowo

Po pierwsze legitymacja a decyzja o orzeczeniu stopnia niepełnosprawności

Decyzja o przyznaniu stopnia niepełnosprawności to dokument pozwalający na korzystanie ze wszystkich praw i przywilejów zapisanych w ustawie. Jest to dokument wystawiany w formie papierowej w związku z tym znajdują się na nim informacje dotyczące orzeczenia takie jak okres na jaki została wydana decyzja czy określenie stopnia niepełnosprawności. Legitymacja osoby niepełnosprawnej to dokument wystawiany na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Dokument ten swoim wyglądem przypomina nieco dowód osobisty. Znajdują się na nim dane osobowe właściciela a także termin ważności orzeczenia. Dzięki swojej formie legitymacja jest wygodniejsza w codziennym użytkowaniu. Można ją nosić w portfelu i w razie potrzeby wyjąć i pokazać.

Po drugie do czego potrzebna jest legitymacja osoby niepełnosprawnej?

Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest wygodniejszą formą dokumentu z decyzją potwierdzającą orzeczenie o niepełnosprawności. Okazanie jej pozwala korzystać z większości uprawnień przysługujących osobom z orzeczeniem. Wśród najpopularniejszych przywilejów udostępnianych po okazaniu tego dokumentu są zniżki w komunikacji publicznej, zniżki w komunikacji miejskiej, zniżki w publicznych ośrodkach kultury i sportu. Zdarza się także, że prywatne ośrodki sportowe i kulturalne przewidują specjalne zniżki dla osób niepełnosprawnych, jednakże są one udzielane dopiero po okazaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Po trzecie jak uzyskać legitymację?

Aby otrzymać legitymację należy złożyć wniosek. Można to zrobić zaraz po odebraniu pozytywnej decyzji o przyznaniu stopnia niepełnosprawności lub w innym dowolnym terminie. Wniosek należy złożyć w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Okres oczekiwania na wystawienie dokumentu to około 30 dni, jednakże może się on zmienić ze względu na sytuacje losowe.

Dokładne informacje na temat Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej można znaleźć na stronie niepełnosprawni.gov.pl