Dzień: 29 maja 2019

29 maja, 2019

Choć większość wind schodowych jest montowana wewnątrz budynków, zdarzają się sytuacje, w których najpoważniejszą barierę…