Odbiór techniczny krzesełka schodowego w praktyce

Jeżeli zamierzasz zlikwidować bariery architektoniczne, montując krzesło do zwożenia chorych po schodach, pamiętaj o konieczności uzyskania pełnego dozoru technicznego. Aby go otrzymać, należy skompletować dokumentację oraz uiścić opłatę. Zobacz, jak w praktyce przebiega odbiór techniczny windy schodowej.

Krzesełko schodowe wymaga odbioru technicznego.
Krzesełko schodowe, podobnie jak pozostałe windy dla niepełnosprawnych, jest objęte nadzorem UDT.

Z artykułu dowiesz się m.in.:

 • czym jest pełen dozór techniczny,
 • jakie dokumenty musisz zebrać, aby uzyskać odbiór,
 • ile kosztuje odbiór techniczny krzesełka schodowego,
 • za co odpowiadasz jako właściciel windy schodowej.

Dozór techniczny krzesełka schodowego – co to takiego?

Zarówno samobieżny fotelik, jak i inne urządzenia służące do przewozu osób niepełnosprawnych podlegają pod pełen dozór techniczny. Oznacza to, że zgodnie z przepisami polskiego i europejskiego prawa należy zgłosić ich montaż do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), który prowadzi też okresowe badania techniczne. Możesz zacząć użytkować krzesełko schodowe dopiero po uzyskaniu od urzędu protokołu potwierdzającego sprawdzenie windy, która spełnia normy opisane w tzw. Dyrektywie Maszynowej 2006/42/EC. Szczegółowe informacje na temat odbioru krzesła do zwożenia chorych po schodach oraz innych urządzeń znajdziesz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Do odbioru technicznego niezbędna jest dokumentacja
Uzyskanie odbioru technicznego wiąże się z koniecznością przedłożenia pełnej dokumentacji.

Odbiór techniczny krzesełka schodowego – dokumenty

Jeżeli chcesz bez przeszkód rozpocząć użytkowanie krzesełka do transportu po schodach, skompletuj wymienioną niżej dokumentację:

 • protokół budowlany – powinna go podpisać osoba z uprawnieniami budowlanymi (kierownik budowy, projektant lub konstruktor), potwierdzając tym samym, że schody, na których zostanie założone urządzenie przeniosą obciążenia związane z korzystaniem z krzesełka;
 • protokół elektryczny ze schematem jednokreskowym – dotyczy on gniazdka, z którego będzie zasilane krzesełko do transportu po schodach. Wystawia go elektryk z uprawnieniami D i E;
 • wniosek o odbiór, w którym jako płatnik wyszczególniony jest właściciel urządzenia. Dokument ten możesz przygotować samodzielnie lub poprosić o jego sporządzenie firmę Rav-Net Rafał Kurzyna.

Wzory powyższych dokumentów możesz odnaleźć w Internecie lub uzyskać je od dostawcy krzesełek schodowych. Pamiętaj o tym, by wzbogacić dokumentację o skany uprawnień elektryka oraz osoby, której podpis pojawił się na protokole budowlanym.

Koszty odbioru UDT krzesełka schodowego
Odbiór techniczny UDT wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Jak załatwić odbiór UDT krzesełka schodowego?

Do uzyskania odbioru technicznego UDT niezbędna jest także kompletna dokumentacja techniczna urządzenia, którą udostępnia firma odpowiadająca za dostarczenie i montaż windy. Zawiera ona:

 • opis techniczny,
 • protokół montażu,
 • protokół prób przeciążeniowych,
 • atest (deklarację) CE,
 • projekt wykonawczy,
 • listę serwisową,
 • instrukcję obsługi urządzenia.

Po mniej więcej 7 dniach od złożenia wniosku poproś w odpowiednim oddziale UDT o dane inspektora. Gdy je otrzymasz, możesz samodzielnie lub za pośrednictwem specjalistów z Wind Schodowych umówić się z nim na termin odbioru krzesełka schodowego. Podczas odbioru musi być obecny konserwator z uprawnieniami UDT – jest to zwykle przedstawiciel firmy montującej windę dla niepełnosprawnych.

Dzięki regularnemu serwisowaniu winda schodowa zachowa sprawność.
Krzesełko schodowe należy regularnie serwisować.

Odbiór techniczny windy krzesełkowej – koszty

Uzyskanie odbioru UDT wiąże się z koniecznością poniesienia opłat, lecz jego przeprowadzenie jest konieczne – szczególnie w bloku lub obiekcie użyteczności publicznej. Koszt samego odbioru waha się od 300 do 500 zł. Oprócz niego należy jeszcze ponieść dodatkowe koszty związane z przygotowaniem dokumentów oraz formalną procedurą odbioru. Wyniki badania krzesełek schodowych, które przeprowadza inspektor z UDT są ważne przez 2 lata. Po terminie ich wygaśnięcia urzędnicy skontaktują się z Tobą, aby wykonać kolejne badanie.

Odpowiedzialność właściciela krzesełka schodowego

Po zamontowaniu windy krzesełkowej w pełni odpowiadasz za jej odbiór techniczny oraz regularne serwisowanie. Jeżeli prywatnie korzystasz z krzesełka dla niepełnosprawnych, sprawdzaj prawidłowe działanie urządzenia raz na rok, w pozostałych przypadkach – co 6 miesięcy. Koszt przeprowadzenia serwisu prowadzonego przez Windy Schodowego wynosi 200-250 zł. Należy do niego doliczyć ewentualne wydatki związane z wymianą części zamiennych. Pomimo konieczności ponoszenia kosztów, warto regularnie serwisować krzesełka schodowego. Dzięki weryfikowaniu ich sprawności zyskujesz pewność, że użytkowanie windy jest w pełni bezpieczne i szansę na to, w porę zapobiec ewentualnym awariom.