Winda schodowa za 5% wartości – dzięki dofinansowaniom z PFRONu to możliwe

Osoby niepełnosprawne zainteresowane zakupem windy schodowej (samobieżnego krzesełka schodowego, platformy czy podnośnika pionowego), zwykle nie dysponują wymaganą kwotą. Nie są jednak pozostawieni sami sobie z tym problemem, specjalnie dla nich PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podniósł kwotę dofinansowania zakupu takiego urządzenia.images

W 2015 roku, dofinansowanie na zakup urządzenia likwidującego bariery architektoniczne, zgodnie z informacjami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej może wynosić do 95% wartości. Maksymalna kwota dofinansowania to 56715zł. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Ministerstwa – http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/inne/art,7051,wieksze-doplaty-do-turnusow-likwidacji-barier-oraz-sprzetu.html

A teraz trochę matematyki, na poniższych przykładach pokazane jest, jaki faktyczny koszt ponosi osoba niepełnosprawna, korzystając z dofinansowania. Obliczenia obejmują dwa warianty, najkorzystniejszy, czyli dofinansowanie przyznane w maksymalnej wysokości 95%, a także drugi, w którym dofinansowanie wynosi 80%.

Osoba niepełnosprawna decyduje się na zakup:

używanego krzesełka schodowego (te również są objęte dofinansowaniem). Średni koszt urządzenia 6000zł, otrzymując dofinansowanie w wysokości 95% płaci 300zł, a przy dofinansowaniu 80% – 1200zł.

krzesełka schodowego. Średni koszt 25000zł, otrzymując dofinansowanie w wysokości 95% płaci 1250zł, a przy dofinansowaniu 80% – 5000zł.

platformy schodowej lub podnośnika pionowego. Średni koszt 30000zł, otrzymując dofinansowanie w wysokości 95% płaci 1500zł, a przy dofinansowaniu 80% – 6000zł.

Jak widać, cena dla osób niepełnosprawnych, mających przyznane dofinansowanie z PFRONu, jest symboliczna w odniesieniu do wartości urządzenia.