Winda schodowa za 5% wartości – dzięki dofinansowaniom z PFRONu to możliwe

Dofinansowanie do zakupu krzesełka schodowego - wskazówki

Osoby niepełnosprawne zainteresowane zakupem windy schodowej (samobieżnego krzesełka schodowego, platformy czy podnośnika pionowego), zwykle nie dysponują wymaganą kwotą. Nie są jednak pozostawieni sami sobie z tym problemem. Specjalnie dla nich PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podniósł kwotę na dofinansowanie zakupu takiego urządzenia.

 

W 2015 roku wsparcie na zakup urządzenia likwidującego bariery architektoniczne, zgodnie z informacjami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej może wynosić do 95% wartości. Maksymalna kwota dofinansowania to 5 6715 złotych. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Ministerstwa – http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/inne/art,7051,wieksze-doplaty-do-turnusow-likwidacji-barier-oraz-sprzetu.html

A teraz trochę matematyki, na poniższych przykładach pokazane jest, jaki faktyczny koszt ponosi osoba niepełnosprawna, korzystając z dofinansowania. Obliczenia obejmują dwa warianty, najkorzystniejszy, czyli dofinansowanie przyznane w maksymalnej wysokości 95%. Druga opcja dofinansowania zakłada wsparcie finansowe przyznane na poziomie 80%.

Zobacz, jak dofinansowanie przekłada się na koszty zakupu

Załóżmy, że osoba z niepełnosprawnością decyduje się na zakup:

używanego krzesełka schodowego (tak, te również obejmuje dofinansowanie). Średni koszt urządzenia to 7 000 złotych. Jednak dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 95% płaci 350 złotych, a przy dofinansowaniu 80% – 1 400 złotych.

krzesełka schodowego. Średni koszt tego typu urządzeń kształtuje się na poziomie 30 000 złotych. Ze wsparciem w wysokości 95% osoba z niepełnosprawnością płaci tylko 1 500 złotych. Z kolei przy dofinansowaniu na poziomie 80% – 6 000 złotych.

platformy schodowej lub podnośnika pionowego. Średni koszt tych urządzeń niwelujących bariery architektoniczne to 35 000 złotych. Jednak dzięki dofinansowaniu w wysokości 95%, klient ostatecznie płaci tylko 1 750 złotych. Z kolei przy dofinansowaniu na poziomie 80% – 7 000 złotych.

Jak widać, cena dla osób z niepełnosprawnościami, którym przyznano dofinansowanie z PFRONu, jest symboliczna w odniesieniu do wartości urządzenia. Znaczące różnice dobitnie obrazują to, że zdecydowanie warto starać się o dofinansowanie. 

W firmie Windy Schodowe zajmujemy się kompleksowym doradztwem w likwidacji barier architektonicznych. Nasi specjaliści doradzą, jak przygotować odpowiedni wniosek i zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie. Zapraszamy do kontaktu.