Wynajem używanego schodołazu kroczącego na odbiór budynku

Firma Windy Schodowe posiada wypożyczalnię schodołazów w Warszawie. Prowadzi prezentacje tych urządzeń, dowozi do klienta, przeprowadza szkolenie z obsługi. Dostarczane schodołazy są zawsze w pełni sprawne i bezpieczne, wraz z nimi klient otrzymuje cały komplet dokumentacji technicznej – wraz z atestem, instrukcją obsługi w języku polskim, kartą medyczną urządzenia – niezbędne przy odbiorze budynku.

Wg przepisów – co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Dojścia i dojazdy
§ 16
1. Do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinny być doprowadzone od dojść i dojazdów, o których mowa w § 14 ust. 1 i 3, utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać.

DSCN8177

Jest możliwość wypożyczenia schodołazu na dłuższy lub krótszy okres a także kupno schodołazów. Urządzenia te są dostępne z wózkiem lub fotelikiem, przykładowe modele widać na powyższym zdjęciu.

Warto rozważyć pozostałe możliwości likwidacji barier architektonicznych: montaż krzesełka schodowego, platformy schodowej, podnośnika pionowego. Urządzenia te zapewniają osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku a także spełniają wymogi prawne i bezpieczeństwa.