Krzesełka schodowe – serwis i naprawa

W poprzednim wpisie omówione było zasilanie krzesełek schodowych. Teraz zajmiemy się ich serwisem i naprawą. Serwisowanie urządzeń dźwigowych i odpowiednia ich eksploatacja, zgodna z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi, to podstawa jego długowieczności. Serwisowanie krzesełek schodowych jest wymagane zarówno przez producenta urządzenia jak i przez prawo. Dotyczy to zarówno produktów zarejestrowanych w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT), jak i tych w domach prywatnych, ponieważ regularne przeglądy serwisowe i naprawa ewentualnych usterek zapewniają bezpieczeństwo ich użytkownikom. Poza tym wczesne wykrycie ewentualnej usterki i szybka jej naprawa zapobiegnie poważniejszym uszkodzeniom, których naprawa może być dużo bardziej kosztowna.

serwisowanie i naprawa krzesełka schodowego

Jakie rodzaje usterek mogą wystąpić w krzesełkach schodowych? Zużycie akumulatorów, które niestety w większości przypadków następuje w wyniku błędnego zachowania użytkownika. Pod pozorem oszczędności, odłącza on ładowarkę z kontaktu a tym samym uniemożliwia akumulatorom odpowiednie naładowanie i skraca ich żywotność. Zamiast oszczędności, użytkownik będzie miał dodatkowy wydatek, dlatego tak ważne jest dokładne wypełnianie zaleceń producenta w zakresie konserwacji, serwisowania i eksploatacji krzesełka schodowego.

Kolejnym elementem podlegającym przeglądom serwisowym jest regulacja szeregu czujników i podzespołów zamontowanych w urządzeniu, które w trakcie korzystania z niego mogą się obluzować. Ważne jest również utrzymywanie szyny – toru jezdnego w czystości, ponieważ kurz zbierający się w kłaki, sierść zwierząt czy w przypadku krzesełek schodowych zamontowanych na zewnątrz – piasek i liście, mogą zablokować urządzenie a także spowodować przepalenie płyty głównej. Jej naprawa może kosztować nawet tysiąc zł, dlatego warto dbać o szynę.