Rodzaje niepełnosprawności

Według WHO osoba niepełnosprawna to taka, która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej. To definicja, jeżeli chodzi o rzeczywistość to niepełnosprawnym może być każdy z nas. Wystarczy, że zachorujemy lub będziemy mieli wypadek i już okaże się, że jesteśmy częściowo niepełnosprawni, a pokonanie nawet najmniejszej bariery architektonicznej będzie dla nas ogromnym problemem. Wg danych ze Spisu Powszechnego, w 2002 roku było prawie 5,5mln osób niepełnosprawnych w Polsce. To olbrzymia liczba. Dane te obejmują Polaków ze wszystkich grup wiekowych i wszystkich kategorii niepełnosprawności.

Skupmy się jednak na ograniczeniach ruchowych. Problemy z poruszaniem się mają osoby

  • z wrodzonymi wadami narządów ruchu,

  • układu kostnego,

  • układu mięśniowego,

  • układu nerwowego,

  • osoby po operacji,

  • osoby mające urazy w wyniku wypadków, czasowo niepełnosprawne także z trudem korzystają ze schodów.

  • osoby cierpiące na przewlekłe choroby też.

Któż z nas nie słyszał o SM (Stwardnienie Rozsiane) czy o zaniku mięśni? Kto z nas nie widział osoby na wózku inwalidzkim? Temat niepełnosprawności dotyczy każdego z nas, bo w każdej chwili my lub ktoś z naszego otoczenia może stać się zależnym od innych.

Polska jest ciągle krajem nieprzyjaznym dla osób niepełnosprawnych. Mimo wielu programów wspierających i aktywizujących, borykamy się z trudnościami. Na szczęście powoli uczymy się je definiować i niwelować. Najłatwiej jest zacząć od „swojego podwórka”. Od pomocy niepełnosprawnym w rodzinie czy w sąsiedztwie. Od pokazania im sposobów na walkę z barierami architektonicznymi, po pomoc w uzyskaniu dofinansowania.