Dofinansowanie do zakupu sprzętu likwidującego bariery architektoniczne

Urządzenia do likwidacji barier architektonicznych, przede wszystkim podnośniki pionowe i platformy schodowe dla osób niepełnosprawnych, często przekraczają możliwości finansowe osób zainteresowanych. Na szczęście można zdobyć dofinansowanie, nawet do 80% kosztów projektu likwidacji bariery architektonicznej.

Przede wszystkim należy skompletować dokumentację dotyczącą niepełnosprawności czyli:

  • zaświadczenie od lekarza z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

  • zaświadczenie o zameldowaniu w miejscu gdzie będzie montowane urządzenie,

  • akt prawny potwierdzający prawa do lokalu, czasami również zgoda wspólnoty/administracji,

  • zaświadczenie o dochodach,

  • projekt + kosztorys od firmy, która zajmie się montażem.

Są to ogólne dane, szczegółowych informacji na temat wymaganej dokumentacji udzielają lokalne urzędy. Osoby mieszkające na terenie miast powinny się kontaktować z MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), a pozostali z PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). Środki przeznaczone na dofinansowanie pochodzą z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Wnioski o dofinansowanie można składać przez cały rok, ale należy pamiętać o tym, że nie obejmują one kosztów poniesionych przed wydaniem decyzji o przyznaniu środków. Z dofinansowania można korzystać nie częściej niż raz na trzy lata.

Jak to wygląda w praktyce? Kiedy Urząd zaakceptuje podanie o dotację i określi jej wysokość, jest zawierana umowa. Po wykonaniu montażu urządzenia, przedstawia się w Urzędzie fakturę z zaznaczoną kwotą, która została wpłacona przez osobę ubiegającą się o dofinansowanie i resztę (zgodnie z umową) Urząd przesyła na konto firmy, która zlikwidowała barierę architektoniczną.

Często bywa tak, że mimo uzyskania dotacji, koszt jest zbyt wysoki dla danej osoby. Wówczas można zwrócić się z wnioskiem o pomoc do Urzędu Gminy, Miasta czy Powiatu. One też dysponują pewną pulą środków na podobne cele. Również spółdzielnie mieszkaniowe często partycypują w kosztach likwidacji barier architektonicznych dla swoich mieszkańców.