Dofinansowania do likwidacji barier jeszcze w tym roku

Nie udało Ci się na początku roku otrzymać dofinansowania na likwidację barier? Możesz spróbować aplikować o to dofinansowanie jeszcze w tym roku po raz drugi. Nie każdy wie, że często pod koniec roku na kontach MOPRów i PCPRów pojawiają się dodatkowe środki na ten cel.

Środki na likwidacje barier przekazuje jednostkom samorządowym (MOPRom, PCPRom, MOPSom) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). To właśnie jednostki samorządowe upoważnione są zatem do obsługi takich dofinansowań i to tam składa się wnioski o przyznanie środków.

Zakres pomocy jest różny w zależności od rejonu kraju. Każda zainteresowana dofinansowaniem osoba powinna zatem przed złożeniem wniosku skontaktować się z jednostką obsługującą (MOPRem, PCPRem, MOPSem) i uzyskać szczegółowe informacje.

Dofinansowanie może wynieść nawet do 95% całości kosztów, nie powinno jednak przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość dotacji ustala komisja, powołana do akceptacji warunków dofinansowań.

O wsparcie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (lub inne równoważne orzeczenie) i zamieszkuje na terenie danego miasta.

Wyróżnia się 3 rodzaje obszarów dofinansowań do likwidacji barier.

Pierwszym jest dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych. Przysługuje ono osobie niepełnosprawnej, która ma problemy z poruszaniem się. Powinna być także właścicielem lub użytkownikiem wieczystym danej nieruchomości, gdzie miałyby być zlikwidowane bariery lub posiadać zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego. Likwidacja barier polega tu na wykonaniu czynności lub podjęciu inwestycji mających na celu udostępnianie przestrzeni architektonicznej. Poprzez bariery architektoniczne rozumieć należy wszystkie utrudnienia, które występują w budynku i w jego najbliższej okolicy, uniemożliwiające lub utrudniające swobodę ruchu osobie niepełnosprawnej. W ramach tego obszaru można starać się m.in. o dofinansowanie zakupu dźwigu osobowego, podnośnika lub budowy pochylni.

Przykładem takiego dźwigu osobowego jest krzesełko schodowe. Urządzenie świetnie sprawdza się w małych wnętrzach, ze względu na to, że zajmuje mało miejsca (zawiera bowiem elementy składane). Jest łatwe w obsłudze i charakteryzuje się stosunkowo niską ceną. Jego instalacja nie wymaga wykonywania żadnych prac budowlanych. Na rynku dostępne są 2 rodzaje krzesełek schodowych: na szynie prostej i na szynie krzywoliniowej.

krzesełko schodowe

Drugim jest dofinansowanie do likwidacji barier technicznych. Polega ono na inwestowaniu w sprzęt techniczny, który pozwala osobie niepełnosprawnej samodzielnie i niezależnie funkcjonować. Poprzez bariery techniczne rozumieć należy wszystkie przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. W ramach tego obszaru można starać się m.in. o zakup podnośnika, platformy schodowej czy transportera schodowego.

Takim rodzajem podnośnika mogą być np. krzesełka schodowe firmy Acorn. Są to urządzenia nieskomplikowane, proste w instalacji i obsłudze, często dostępne z wieloma różnymi opcjami. Charakteryzują się również wszechstronnością i uniwersalnością. Sprawdzają się w przypadku bardzo wąskich schodów. Umożliwiają poruszanie się po schodach o kącie nachylenia już od 25 do aż 55 stopni. Firma ma w ofercie zarówno nowe, jak i używane (nieco tańsze) modele. Można ich używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Acorn krzesełko schodowe

Acorn krzesełko schodowe

Trzecim jest dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się. Polega ono na działaniu, które ma na celu umożliwienie osobie niepełnosprawnej porozumiewania się z innymi ludźmi. Poprzez bariery w komunikowaniu się rozumieć należy wszystkie bariery, które uniemożliwiają lub utrudniają osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i przekazywanie informacji. W ramach tego obszaru można starać się m.in. o montaż instalacji dźwiękowej sygnalizacyjno-alarmowej, zakup telefonu ze wzmacniaczem/cewką indukcyjną lub urządzenia wspomagającego odbiór dźwięku telewizora.

Warto spróbować aplikować o dofinansowanie jeszcze w tym roku.